Adviezen en voorwaarden

Vleugel Vloeren is een CBW-erkende woonwinkel. Winkels die CBW-erkend zijn, hanteren algemene voorwaarden die de consument extra goed beschermen. Een goede en veilige keuze dus! U kunt de CBW-voorwaarden bekijken via de volgende link: 

https://www.vleugelvloeren.nl/CBW_Algemene_Voorwaarden_2020_wonen.pdf

Op de aankoop van de producten van Vleugel Vloeren, gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden. Deze vindt u hieronder beschreven. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Aanvullende voorwaarden en adviezen:

De ruimtes waar de vloer geïnstalleerd moet worden dienen glasdicht te zijn. Bij het egaliseren van een vloer dient de ruimte een constante temperatuur van 16°C te hebben. Bij het leggen van een vloer dient de ruimte een minimale constante temperatuur te hebben van 18°C. Wanneer dit niet het geval is, zal u de ruimte extra moeten verwarmen d.m.v. verwarming en/of (bouw)kachels. Na het leggen van uw nieuwe vloer dient deze temperatuur nog minimaal 72 uur aangehouden te worden.

Wanneer u een zwevende vloer koopt (klik pvc, laminaat, lamelparket) adviseren wij om de keuken of bijvoorbeeld inbouwkasten niet op de vloer te plaatsen. Hierdoor krijgt de vloer onvoldoende kans om te werken bij temperatuurverschillen. Ons advies is om deze op het beton te plaatsen en de vloer tot tegen de stelpoten of plint aan te leggen. Wanneer de vloer toch belast wordt doordat er een keuken, inbouwkasten of soortgelijke aanverwanten op staan en er hierdoor mankementen ontstaan, kunnen wij hier geen garantie op geven.

De vloer dient leeg, schoon, blijvend droog, stofvrij en vrij van obstakels en meubelstukken te worden aangeboden. Schoon aanbieden houdt in: bezemschoon en zonder stuc-, lijm-, latex- en primer resten. Mocht één van deze middelen op de vloer aanwezig zijn dan dient u met ons te overleggen welke werkzaamheden er plaats moeten vinden alvorens wij de vloer kunnen leggen.

Indien er een stukadoor aan het werk is in uw woning, vraag hem dan de werkvloer af te dekken zodat er geen stuc- en latex resten in het beton kunnen trekken.

Tegenwoordig worden er steeds meer parketvloeren vast verlijmd op de dekvloer. Bij de aannemer kunt u nagaan wat de hechtsterkte /huidtreksterkte is van de werkvloer (de vloer waarop het parket rechtstreeks verlijmd gaat worden). Deze treksterkte dient, bij het vast verlijmen van het parket, minimaal 1 N/mm² te zijn. Indien dit niet het geval is dient u dit direct bij ons aan te geven. Wij kunnen dan aangeven welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om de vloer te versterken zodat het parket alsnog verlijmd kan worden. Voldoet de dekvloer niet aan de treksterkte van 1 N/mm² en u geeft dit niet bij ons aan, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. U kunt Vleugel Vloeren hier achteraf niet aansprakelijk voor stellen. U moet hierbij denken aan het loskomen liggen van de parketvloer, holle plekken meer dan toegestaan, schotelen van de planken e.d.

De ondervloer/dekvloer dient voldoende droog te zijn bij het monteren van de vloer. In nieuwbouw of renovatie situaties kan het verstandig zijn bij de aannemer na te gaan in hoeverre de afwerkvloer (meestal zandcement dekvloer) niet hechtend maar met een vochtscherm gelegd kan worden. Hierdoor is alleen de droogtijd van de afwerkvloer van belang en niet die van de betonvloer. Er zijn ook versnellers te verkrijgen voor de te storten afwerklaag, de zogenaamde droogtijdversneller.

Mocht de vloer tijdens de meting onvoldoende droog blijken, dan kan uw nieuwe vloer niet gelegd worden. Door middel van periodieke metingen zal dan worden vastgesteld moeten worden wanneer de vloer wel gelegd kan worden. Eventueel kan er een epoxyprimer op de vloer gezet worden als scherm tegen optrekkend vocht. Voorwaarde hiervoor is wel dat de dekvloer minimaal 28 dagen oud is en minder dan 5% restvocht heeft CM-gemeten.

Heeft u vloerverwarming? U dient dan voor het leggen en tijdens het in- en uitschakelen en gebruik van de vloerverwarming het stookprotocol aan te houden. U kunt hiervan de laatste versie vinden op onze website. De systeemtemperatuur mag niet boven de 30°C komen en de vloertemperatuur mag maximaal 27°C bedragen.

In combinatie met vloerverwarming/vloerkoeling dient u de volgende eisen, blijvend in acht te nemen:
– Maximum watertemperatuur volgens thermostaatinstelling: 30-35°C;
– Minimum watertemperatuur volgens thermostaatinstelling: 19°C;
– Instelling van de installatie moet zodanig zijn dat de watertemperatuur in het systeem nooit meer dan 4 graden onder de ruimtetemperatuur kan komen;
– Instelling van de installatie moet zodanig zijn dat de installatie ’s nachts niet wordt uitgezet;
– Opstarten na het warme seizoen moet volgens het stookprotocol van de leverancier. Uitzetten eveneens volgens het stookprotocol (dit houdt in dat de watertemperatuur maar met 5 graden per dag vermeerderd of verminderd mag worden).

Warmwaterleidingen in de dekvloer kunnen altijd een concentratie van warmte afgeven. Als deze te hoog in de dekvloer liggen is dit helemaal het geval. Ter plaatse van de leidingen kan het altijd gebeuren dat de vloer tijdens het stookseizoen een naadje gaat vertonen. Dit is niet te voorkomen en valt derhalve niet onder de garantie. Indien dit aan de orde is dient u de ketelthermostaat niet hoger in te stellen dan 65 à 70 °C. Dit voorkomt het probleem niet maar beperkt het zoveel mogelijk.

In combinatie met een houten vloer dient u in de winterperiode gebruik te maken van een luchtbevochtiger. Dit is nodig om de relatieve luchtvochtigheid in uw woning op peil te houden. Hout is tussen de 55 en 65% stabiel, het krimpt niet en zet niet uit bij deze waarde. U dient er alles aan te doen om deze luchtvochtigheid zoveel mogelijk tussen deze waarden te houden. U kunt de luchtvochtigheid meten met een hygrometer. Daalt de lucht te ver onder de 55%, dan zal de vloer krimpen en kan deze scheurtjes gaan vertonen. Stijgt de luchtvochtigheid te ver boven de 65% dan zal de vloer uitzetten en kan deze bol komen te staan. Mochten deze verschijnselen zich voordoen en de luchtvochtigheid in uw woning is niet op peil, dan heeft u geen garantie.

Lak, hardwax en olie vloeren dienen minimaal 1-2x per jaar voorzien te worden van een onderhoudsolie of – polish. Vraag in onze showroom welk product geschikt is voor het onderhoud van uw vloer. Onderhoud is het behoud van uw vloer. Volg de onderhoudsinstructies van uw vloer nauwgezet op zodat u jarenlang kan genieten van uw vloer.

Gebruik voor het dweilen en onderhouden van uw vloer uitsluitend producten uit of op advies van uw vloerenspeciaalzaak. Het gebruik van ‘normale’ schoonmaakmiddelen zoals HG, Andy, Ajax, St. Marc en dergelijke zijn absoluut uit den boze. Deze producten kunnen een vettige waas achterlaten op uw vloer. Uw vloer lijkt dan niet meer schoon te worden. Indien dit probleem zich voordoet kunt u contact met ons opnemen voor advies.

Lak- en glans verstoringen dienen altijd beoordeeld te worden met uw rug richting direct vallend licht.

Vleugel Vloeren is niet aansprakelijk voor het doorschuren van een vloer/toplaag/parket friezen met een te minimale dikte.

Normaal gesproken is een net behandelde houten vloer na 24 uur weer (voorzichtig) betreedbaar. Bij extreem hoge temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid kan het uitharden van de (hardwax)olie of lak echter langer duren. Houdt hier rekening mee. Als de vloer nog plakt bij het aanraken is deze onvoldoende droog en kan deze nog niet betreden worden. Een pvc- of laminaatvloer is direct te betreden na het leggen.

Meer- en minderwerk wordt bij/na oplevering van uw nieuwe vloer verrekend.

Eventuele stagnatie in de werkzaamheden, niet veroorzaakt door Vleugel Vloeren, zal worden doorberekend naar de klant. Indien het laatste deel van de betaling dient te worden voldaan bij oplevering, zal dit komen te vervallen wanneer de klant zelf de oplevering heeft verplaatst of uitgesteld. In dit geval zal Vleugel Vloeren het resterende bedrag per direct kunnen opeisen.

Wanneer wij uw vloer komen egaliseren, wordt uw vloer glad gemaakt, maar niet waterpas. De egaline laag is maar een dun laagje van 2 tot 3 mm en volgt de glooiing van de dekvloer. Het is dus mogelijk dat, als er bijvoorbeeld ook plinten geplaatst worden, er kieren kunnen ontstaan tussen de vloer en de onderkant van de plint. Dit is niet voorkoombaar.

Vleugel Vloeren is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de niet door Vleugel Vloeren aangebrachte ondervloeren of dekvloeren, indien deze niet zichtbaar mankementen vertonen. Wij geven geen garantie bij later ontstane scheuren, hellingen, ballingen of bulten door toedoen van de ondervloer. Ook klachten door holtes in de dekvloer of onder het dichtzetten van de vloerverwarming, niet door Vleugel Vloeren aangebracht, kunnen niet aan Vleugel Vloeren worden toegerekend.

Vleugel Vloeren geeft op alle vloeren een leggarantie van 3 jaar. De garantie komt te vervallen als de producten onoordeelkundig en/of ondoelmatig wordt gebruikt.

De fabrieksgarantie op producten verschilt per merk en per product. Wij hanteren de door de fabrikant in kwestie opgegeven garanties. De geldende garantievoorwaarden per product zijn terug te vinden in de productinformatie van de merken zelf.

Wij adviseren om uw vloer goed te beschermen met zonwering, indien uw vloer in het volle zonlicht ligt. Dit om extreme verkleuringen, vervormingen en kieren in de vloer te voorkomen.

Wij verzoeken altijd iemand aanwezig te laten zijn bij de oplevering van uw nieuwe vloer en/of raambekleding. Deze persoon moet minimaal 18 jaar zijn. 

Vleugel Vloeren verricht geen breek-, timmer-, schilder- of bouwkundige werkzaamheden en steigerwerk, tenzij in de opdracht anders besproken en genoteerd.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen. Graag ontvangen wij een e-mail van u met de volgende gegevens:
Uw bestelnummer
Welke producten u wilt retourneren
De reden van retour
In geval van ruilen, voor welk product u zou willen ruilen
U kunt deze informatie mailen naar info@vleugelvloeren.nl.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Raamdecoratieproducten en horren die u via deze (web)winkel koopt worden op maat voor u gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Vleugel Vloeren is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur. Hier kunt u terecht met uw klacht voor gratis bemiddeling. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, dan heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).